Java 7.51 golden image deployment

Java 7.51 bestaat uit allerlei config files. Om de configuratie van java centraal te beheren dien je gebruik te maken van de config files. Voor een totaaloverzicht van alle parameters verwijs ik je naar: http://docs.oracle.com/javase/6/docs/technotes/guides/deployment/deployment-guide/properties.html

Binnen de config bestanden heb ik gebruik gemaakt van lokale paden. Het is ook mogelijk om hier UNC paden toe te passen,

deployment.config
- Maak een bestand genaamd deployment.config
- Kopieer het bestand naar: C:\Windows\Sun\Java\Deployment\deployment.config

Inhoud deployment.config:

deployment.system.config.mandatory=true
deployment.system.config=file:///C:/Windows/Sun/Java/Deployment/deployment.properties

 

deployment.properties

- Maak een bestand genaamd deployment.properties
- Kopieer het bestand naar: C:\Windows\Sun\Java\Deployment\deployment.properties

Inhoud deployment.properties:

deployment.security.mixcode=HIDE_RUN
deployment.security.level=MEDIUM
deployment.javaws.autodownload=NEVER
deployment.javapi.cache.enabled=TRUE
deployment.expiration.check.enabled=false
deployment.user.cachedir=G:/Javacache
deployment.user.security.trusted.certs=G:/security/trusted.certs
deployment.user.security.exception.sites=file:///C:/Windows/Sun/Java/Deployment/exeption.sites

De cachedir en (user)trusted certs is geplaatst in de user homedirectory (G:\). Op deze manier wordt de chache ge-redirect (als je de home dir redirect). Let op als je gebruiker geen homedir heeft dan werkt Java niet. Je kan ook een variable gebruiken voor de Homedir locatie (zie externe link)

 

exeption.sites

- Maak een bestand genaamd exeptions.sites. Het bestand exeptions.sites wordt door Java aangemaakt. Installeer java recht toe techt aan op een desktop. Voeg via de Java Control Panel de benodigde site exeptions toe. Het bestand wordt door Java aangemaakt in c:\users\%Username%\AppData\LocalLow\Sun

- Kopieer het bestand naar: C:\Windows\Sun\Java\Deployment\exeptions.sites

Voorbeeld inhoud van exeption.sites:

http://webexample.nl
http://google.nl

 

create routinggroupconnector Exchange 2003 Exchange 2010

create routinggroupconnector ex03 ex010

New-RoutingGroupConnector -Name “RGC 2003-2010″ -SourceTransportServers “EX-02.portaal.lan” -TargetTransportServers “EX-01.portaal.lan” -Cost 100 -Bidirectional $true -PublicFolderReferralsEnabled $true

-SourceTransportServers “nieuweserver.lan”
-TargetTransportServers “oudeserver.lan”

SecErr: DSID-03150E8A, problem 4003 (INSUFF_ACCESS_RIGHTS), data 0

Wanneer je een mailbox probeert te verplaatsen van Exchange 2003 of 2007 naar Exchange 2010 ontvang je de volgende foutmelding:

Error: Active Directory operation failed on *DomainController*. This error is not retriable. Additional information: Insufficient access rights to perform the operation. Active directory response: 00002098: SecErr: DSID-03150E8A, problem 4003 (INSUFF_ACCESS_RIGHTS), data 0

-De gebruiker waarmee de actie wordt gestart heeft onvoldoende rechten. De rechten zijn niet juist inherent. Controleer de inherent permissions van de betreffende gebruiker. Het vinkje inherent permissions dient op gebruikersniveau (AD U&C >> User properties >> security) aan te staan.

-In sommige gevallen dien je nogmaals ./setup.com \PrepareAD te draaien.

Control Panel Shortcuts

control panel shortcuts

 

File name      Purpose
———————————————————————–
Access.cpl     Accessibility properties
Appwiz.cpl     Add/Remove Programs properties
Desk.cpl       Display properties
FindFast.cpl   FindFast (included with Microsoft Office for Windows 95)
Inetcpl.cpl    Internet properties
Intl.cpl       Regional Settings properties
Joy.cpl        Joystick properties
Main.cpl       Mouse, Fonts, Keyboard, and Printers properties
Mlcfg32.cpl    Microsoft Exchange or Windows Messaging properties
Mmsys.cpl      Multimedia properties
Modem.cpl      Modem properties
Netcpl.cpl     Network properties
Odbccp32.cpl   Data Sources (32-bit ODBC, included w/ Microsoft Office)
Password.cpl   Password properties
Sticpl.cpl     Scanners and Cameras properties
Sysdm.cpl      System properties and Add New Hardware wizard
Themes.cpl     Desktop Themes
TimeDate.cpl   Date/Time properties
Wgpocpl.cpl    Microsoft Mail Post Office

backup sql database batch

backup sql database batch

Onderstaand batch scripts (DB en LOG) kunnen worden gebruikt om een Microsoft SQL database te backuppen. Eventueel kan het script worden ge-scheduled met bijv. Windows Scheduler.

 

sqlcmd -S .\SQLEXP_VIM
EXEC xp_cmdshell ‘net use v: \\fqdn\backuplocatie /user:username password’
USE DATABASENAAM
BACKUP LOG VIM_VCDB
TO DISK = ‘V:\naamback-up-LOG.bak’
WITH STATS
GO
exit
exit
exit

sqlcmd -S .\SQLEXP_VIM
EXEC xp_cmdshell ‘net use v: \\fqdn\backuplocatie /user:username password’
USE DATABASENAAM
BACKUP DATABASE VIM_VCDB
TO DISK = ‘V:\naamback-up-DB.bak’
WITH STATS
GO
exit
exit